Artikel: En korrupt personlighet? – En studie av Big Five-personlighetsdragens samband med korruptionstolerans

Fredrik Malmberg har publicerat en ny artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift: ”En korrupt personlighet? – En studie av Big Five personlighetsdragens samband med korruptionstolerans”. Datamaterialet baseras på Barometer-data från 2019 och 2021 om finlandssvenskarnas uppfattningar och attityder angående korruption.

Läs hela artikeln: En korrupt personlighet? – En studie av Big Five-personlighetsdragens samband med korruptionstolerans

Relaterade artiklar