Har du mottagit ett inbjudningsbrev från oss? 

Om du har mottagit en inbjudan att delta i Språkbarometern 2024, kan du enkelt besvara enkäten genom att använda din inloggningskod som hittas högst upp i högra hörnet på inbjudningskortets första sida. Klicka på länken nedan för att komma igång: 

Språkbarometern 2024 (med inloggningskod)


Syftet med undersökningen är att kartlägga hur väl de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken. Undersökningen görs i Finlands alla tvåspråkiga kommuner. Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi genomför undersökningen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.