Barometern

Barometern – den finlandssvenska medborgarpanelen, on kansalaispaneeli, jonka tavoitteena on mitata suomenruotsalaisten mielipiteitä Suomessa vuosittain. Barometern sai alkunsa mielipidemittauksena, tutkija Kjell Herbertsin aloitteesta, ja suoritettiin vuosina 2002 – 2014 postikyselynä.

Vuonna 2008 yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos (Samforsk) julkaisi Kjell Herbertsin toimittaman raportin ”Opinioner och trender i svenskfinland”. Raportissa useat tutkijat analysoivat aiempien kyselyiden tuloksia vuosilta 2002 – 2007. Tänä vuonna, kansalaispaneelia johtaa tutkija Marina Lindell. Tavoitteena on havaita muutoksia suomenruotsalaisen vähemmistön mielipiteissä. Paneelin avulla pyrimme mittaamaan muutoksia muun muassa kulttuuri- ja mediankulutuksessa ja asenteissa, sekä mielipiteitä nykyisistä yhteiskunnallisista aiheista. Projektin rahoittaa Svenska kulturfonden.

Mikä on kansalaispaneeli?

Kansalaispaneeli, tai web-paneeli, on rekisteri/tietokanta henkilöistä, jotka ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi säännöllisesti vastaamaan kyselyihin netissä. ”Den finlandssvenska medborgarpanelen” koostuu suomenruotsalaisista, joille tasaisin aikavälein lähetetään yhteiskuntaa ja arvoja käsitteleviä kyselyjä. Pyrimme siis luomaan kansalaispaneelin, joka koostuu ruotsinkielisistä suomalaisista, jotka säännöllisesti vastaavat yhteiskuntaa ja politiikkaa koskeviin kysymyksiin.