Därför ska du gå med

Du kan påverka

För att kunna fatta bra politiska beslut behövs kunskap. Genom att vara med kan du bidra till kunskapen om finlandssvenskarnas värderingar och åsikter om samhället.

Det är tryggt

Dina svar analyseras alltid anonymt och vi ger aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Vi har lång erfarenhet av att forska i opinioner och att svara är tryggt och säkert.

Du kan vinna priser

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar.

Aktuellt

Vanliga frågor