Därför ska du gå med

Du kan påverka

För att kunna fatta bra politiska beslut behövs kunskap. Genom att vara med kan du bidra till kunskapen om finlandssvenskarnas värderingar och åsikter om samhället.

Det är tryggt

Resultat publiceras alltid i gruppform så att det inte är möjligt att identifiera någon enskild svarsperson. Vi har lång erfarenhet av att forska i opinioner och att svara är tryggt och säkert.

Du kan vinna priser

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar.