Så här hanterar vi dina personuppgifter

Deltagarvillkor och integritetspolicy för Barometern - den finlandssvenska medborgarpanelen

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) ansvarar för Barometern. Samforsk är en oberoende enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Vi följer aktuell EU-lagstiftning och våra undersökningar följer därmed principerna för skyddandet av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Undersökningsresultaten presenteras alltid i gruppform, vilket innebär att svarsresultaten av enskilda individer aldrig offentliggörs. Som deltagare i Barometern garanterar vi att du förblir anonym.

All datahantering följer principerna för datasekretess och lagring av data. Lagringen av personlig information som respondenten uppger i samband med undersökningen lagras på vår egen server, vilket innebär att endast berörda forskare har åtkomst till materialet. Det datamaterial som används i forskningen innefattar inte respondenternas namn. De personuppgifter som respondenten uppger i samband med undersökningen behandlas enligt principerna för GDPR, samt annan lagstiftning som gäller i Finland. Detta garanterar respondentens anonymitet. Vi utgår också från de principer som Åbo Akademi fastställt om behandling av personuppgifter: https://www.abo.fi/dataskydd/

 

Varför behöver du som deltagare inloggningsuppgifter?

Att varje person erhåller personliga inloggningsuppgifter underlättar det tekniska arbetet med undersökningen. Genom personliga inloggningsuppgifter slipper du också onödiga påminnelsebrev. Ditt namn kommer under inga omständigheter att kopplas till dina enkätsvar. Vi garanterar därmed din anonymitet.