Vi som jobbar med Barometern

Vi nås på e-postadressen barometern(a)abo.fi eller via post till postadress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, Fänriksgatan 3A, 20500 ÅBO

Isak Vento

politices doktor, ansvarig forskare för Barometern

Marina Lindell

docent, projektledare för Barometern

Lauri Rapeli

docent, forskningschef vid Institutet för samhällsforskning

Jonas Schauman

politices magister, doktorand

Jesper Eklund

Jesper Eklund

politices magister, forskningsassistent