Resultat från panelen

De första resultaten från Barometern

Vem ingår i den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern? Här kan du se hur kön, ålder och region är representerat i panelen: Demografisk information

Frågeundersökningen Barometern

Den första frågeundersökningen gjordes i november-december 2019. Ett stort tack till alla som svarade på frågeundersökningen och ett stort grattis till vinnarna av biobiljetten och iPaden. Vinnarna har kontaktats personligen. De första resultaten från frågeundersökningen presenterades i februari 2020. Här kan du ta del av dessa resultat: Barometern resultat februari 2020. 

Enkät om COVID19-epidemin

Hur oroliga är finlandssvenskarna för Coronaviruset, vad tycker de om de åtgärder och restriktioner som införts och vad anser de om de ansvariga aktörernas agerande? En frågeundersökning gjordes 26.3-2.4.2020 och 3400 personer (svarsporcent 74 %) svarade på enkäten. Resultaten hittar du här: Covid19 Barometern pressinformation

Publikation: Vad tycker Svenskfinland?

I juni 2020 publicerades en bok ”Vad tycker Svenskfinland? Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2019-2020” som kan laddas ner här: Vad tycker Svenskfinland? Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2019-2020

Språkbarometern 2020

Syftet med Språkbarometern är att mäta hur väl språklagen fungerar ur ett medborgarperspektiv. Undersökningen riktar sig till den lokala språkminoriteten (svensk/finsk) i tvåspråkiga kommuner. Teman är service på eget språk för olika kommunala och statliga tjänster samt för digitala tjänster, språkklimatet, språkanvändning och språkliga rättigheter. Undersökningen görs på uppdrag av justitieministeriet och utförs av institutet för samhällsforskning tillsammans med Kommunförbundet. På Kommunmarknaden 9.9.2020 höll forskare Marina Lindell en presentation av de första resultaten. En utförlig rapport publiceras i december. Här kan du ladda ner presentationen: Språkbarometern 2020_Kommunmarknaden

Här finns artiklar publicerade i Kommuntorget tillsammans med inledande kommunvisa resultat: https://kommuntorget.fi/forvaltning/sprakbarometern-visar-pa-brister-i-kommunal-och-statlig-service-pa-svenska-se-laget-i-din-egen-kommun/

Rapporten Språkbarometern 2020 kan laddas ner här: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162838 

Finlandssvenskarna och coronapandemin

Denna undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas åsikter om restriktionerna och myndigheternas agerande i anslutning till coronapandemin samt hur de påverkats av pandemin och restriktionerna. Undersökningen baseras på data från två enkäter, den första genomfördes i mars-april 2020 och den andra i mars-april 2021 och vi analyserar här hur åsikterna har förändrats under året. I den andra enkäten ingick även en del helt nya frågor, exempelvis gällande möjliga exitstrategier och vaccinationer mot COVID-19. Resultaten hittar du här: Barometern – Finlandssvenskarna och coronapandemin

Finlandssvenskarna och korruption

Denna av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. finansierade undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas uppfattningar och attityder angående korruption. Undersökningen baseras på data från en enkät som genomfördes i februari-mars 2021. Resultaten hittar du här: Barometern – Finlandssvenskarna och korruption

Rapport: Den finlandssvenska mediekonsumenten

Finlandssvenskarnas konsumtion av public service nyheter ökade under coronaviruspandemin, men hur åldersgrupperna helst tar del av nyheter varierar. Det visar undersökningen ”Den finlandssvenska mediekonsumenten” som utförts av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Undersökningen visar också att användningen av sociala medier är utbredd inom alla åldersgrupper, men att algoritmerna oroar. Du kan läsa hela rapporten här: Den finlandssvenska mediekonsumenten – De unga går sin egen väg

Rapport: Följderna av en folkomröstning - Lärdomar från Korsholm

Rapport: Kulturkonsumtion, språkrelationer och inställning till det svenska i Finland under pandemitider

Analys: Förändringar gällande finlandssvenskarnas inställning till Nato 2019-2022

Hur förhåller sig de svenskspråkiga i Finland till ett Natomedlemskap? Vi analyserar förändringarna under perioden 2019-2022 och skillnader utgående från kön, åldersgrupp och region.

Förändringar gällande finlandssvenskarnas inställning till Nato 2019-2022

Senaste nytt

Forskning

Samhällsopinion och särskilt finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av Institutet för samhällsforskning. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Du kan läsa mera om den forskning som bedrivs vid Institutet för samhällsforskning här: www.samforsk.abo.fi

Du kan också följa institutet på Twitter och Facebook.

Publikationer

  • Vad tycker Svenskfinland? Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2019-2020. Redigerad av Marina Lindell.
  • Språkbarometern 2004-2016. Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner. Skriven av Marina Lindell. Utgiven av justitieministeriet.
  • Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern 01-07. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – i minoritetsperspektiv. Språkbarometern 2012. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – ett medborgarperspektiv. Språkbarometern 2008. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.

Media

Resultat från våra tidigare undersökningar har publicerats i media samt på Kommunförbundets och justitieministeriets webbsidor.

Kommuntorget 

Justitieministeriet