Resultat från panelen

De första resultaten från Barometern

Vem ingår i den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern? Här kan du se hur kön, ålder och region är representerat i panelen: Demografisk information

 

Frågeundersökningen Barometern

Den första frågeundersökningen gjordes i november-december 2019. Ett stort tack till alla som svarade på frågeundersökningen och ett stort grattis till vinnarna av biobiljetten och iPaden. Vinnarna har kontaktats personligen. De första resultaten från frågeundersökningen presenterades i februari 2020. Här kan du ta del av dessa resultat: Barometern resultat februari 2020

Enkät om COVID19-epidemin

Hur oroliga är finlandssvenskarna för Coronaviruset, vad tycker de om de åtgärder och restriktioner som införts och vad anser de om de ansvariga aktörernas agerande? En frågeundersökning gjordes 26.3-2.4 och 3400 personer (svarsporcent 74 %) svarade på enkäten. Resultaten hittar du här: Covid19 Barometern pressinformation

Senaste nytt

Forskning

Samhällsopinion och särskilt finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av Institutet för samhällsforskning. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Du kan läsa mera om den forskning som bedrivs vid Institutet för samhällsforskning här: www.samforsk.abo.fi

Du kan också följa institutet på Twitter och Facebook.

Publikationer

  • Språkbarometern 2004-2016. Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner. Skriven av Marina Lindell. Utgiven av justitieministeriet.
  • Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern 01-07. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – i minoritetsperspektiv. Språkbarometern 2012. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – ett medborgarperspektiv. Språkbarometern 2008. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.

Media

Resultat från våra tidigare undersökningar har publicerats i media samt på Kommunförbundets och justitieministeriets webbsidor.

Kommuntorget 

Justitieministeriet