Resultat från panelen

Här kommer vi att publicera resultat från våra opinionsundersökningar.

Senaste nytt

Forskning

Samhällsopinion och särskilt finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av Institutet för samhällsforskning. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Du kan läsa mera om den forskning som bedrivs vid Institutet för samhällsforskning här: www.samforsk.abo.fi

Du kan också följa institutet på Twitter och Facebook.

Publikationer

  • Språkbarometern 2004-2016. Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner. Skriven av Marina Lindell. Utgiven av justitieministeriet.
  • Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern 01-07. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – i minoritetsperspektiv. Språkbarometern 2012. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.
  • Service på svenska och finska – ett medborgarperspektiv. Språkbarometern 2008. Skriven av Kjell Herberts. Utgiven av Institutet för samhällsforskning/Åbo Akademi.

Media

Resultat från våra tidigare undersökningar har publicerats i media samt på Kommunförbundets och justitieministeriets webbsidor.

Kommuntorget 

Justitieministeriet