Tidigare genomförda Barometrar

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) har en ledande position inom forskningen kring finlandssvenska trender och opinioner. Den viktigaste undersökningen är Barometern, som varit en årligen återkommande opinionsundersökning åren 2002–2014 bland svenskspråkiga i hela Finland.

Enkätundersökningen Barometern initierades av forskare Kjell Herberts och har under årens lopp genomförts som en postenkät, dvs. enkäten har skickat per post till slumpmässigt valda personer. År 2008 gavs rapporten ”Opinioner och trender i Svenskfinland” ut av Samforsk. I denna rapport analyserar olika forskare resultaten från tidigare gjorda enkätundersökningar år 2002-2007.

 

Barometern tar steget ut på nätet

Enkätundersökningen Barometern förnyas nu och tar steget in i webbens värld. Vi strävar efter att skapa en medborgarpanel med finlandssvenskar som regelbundet kan svara på frågor om samhälle och politik. Barometern leds sedan 2019 av forskare Marina Lindell. Målsättningen med enkätundersökningarna är att mäta förändringar hos den svenskspråkiga befolkningen som språkminoritet i Finland gällande språkval i olika situationer, kultur- och massmediekonsumtion och attityder, men skall även spegla allmänna trender visavi värderingar och opinioner i aktuella samhällsfrågor.