Så fungerar det

Dina åsikter är lika viktiga oberoende av vem du är, hur gammal du är, var du bor eller hur intresserad du är av samhället.

Genom att vara med i medborgarpanelen kan du bidra till att öka kunskapen om finlandssvenskarnas värderingar och åsikter om samhället. Det är viktigt att just du deltar för att våra undersökningar ska spegla finlandssvenskarna.

Våra undersökningar kan handla om olika teman, t.ex. samhälle & politik, livsstil, språkanvändning i vardagen, samhällsengagemang, värderingar och aktuella frågor.

Att vara med innebär att du några gånger per år, för det mesta 2-4 gånger, får en inbjudan till en webbenkät skickad till din e-postadress. I mejlet klickar du på länken och kommer då till en enkät bestående av ett antal frågor. När du har svarat på frågorna skickar du in enkäten. Enkäterna kan vara olika långa och vi strävar efter att de inte ska ta längre än 15 minuter att besvara för medianrespondenten, men eftersom vi alla är olika snabba att svara på enkäter kommer det ta längre för vissa och gå snabbare för vissa. I inbjudan till enkäten skriver vi ut vår uppskattning om hur länge det kommer ta för medianrespondenten att besvara enkäten. Vartannat år genomför vi en mer omfattande undersökning som tar längre tid att besvara, den första undersökningen av det slaget utfördes i november 2019 och den andra i november 2021. Det krävs inga förkunskaper för att svara på enkäterna. Du kan även svara i mobilen.

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar. Svaren analyseras av forskare och ibland kan resultaten presenteras i olika medier.

Innan vi börjar analysera svaren pseudonymiseras de och resultat publiceras alltid i gruppform så att det inte är möjligt att identifiera någon enskild svarsperson. Läs mera om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Du förbinder dig inte till någonting och du kan närsomhelst lämna panelen. Om du vill du lämna panelen eller uppdatera din e-postadress kan du kontakta oss på barometern(a)abo.fi.

Vanliga frågor hittar du svar på här.

Tre orsaker att komma med

Du kan påverka

För att kunna fatta bra politiska beslut behövs bra underlag. Det är viktigt att veta vad finlandssvenskarna tycker för att bättre kunna ta deras behov och intressen i beaktande i beslutsfattandet.

Det är tryggt

Resultat publiceras alltid i gruppform så att det inte är möjligt att identifiera någon enskild svarsperson. Vi har lång erfarenhet av att forska i opinioner och att svara är tryggt och säkert.

Du kan vinna priser

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar.

Gå med i medborgarpanelen