Så fungerar det

Dina åsikter är lika viktiga oberoende av vem du är, hur gammal du är, var du bor eller hur intresserad du är av samhället.

Genom att vara med i medborgarpanelen kan du bidra till att öka kunskapen om finlandssvenskarnas värderingar och åsikter om samhället. Det är viktigt att just du deltar för att våra undersökningar ska spegla finlandssvenskarna.

Våra undersökningar kan handla om olika teman, t.ex. samhälle & politik, livsstil, språkanvändning i vardagen, samhällsengagemang, värderingar och aktuella frågor.

Att vara med innebär att du 2-4 gånger per år får en webbenkät skickad till din e-postadress. I mejlet klickar du på länken och kommer då till en enkät bestående av ett antal frågor. När du har svarat på frågorna klickar du på sänd. Det tar ca 2-10 minuter att svara på en enkät och dina svar analyseras alltid anonymt. Det krävs inga förkunskaper för att svara. Du kan även svara i mobilen.

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar. Svaren analyseras av forskare och ibland kan resultaten presenteras i olika medier.

Dina svar analyseras alltid anonymt och vi ger inte dina personuppgifter vidare till tredje part. Läs mera om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Du förbinder dig inte till någonting och du kan närsomhelst lämna panelen. Om du vill du lämna panelen eller uppdatera din e-postadress kontakta oss på barometern@abo.fi eller ring oss på telefonnummer 06-324 7154.

Vanliga frågor hittar du svar på här.

Tre orsaker att komma med

Du kan påverka

För att kunna fatta bra politiska beslut behövs bra underlag. Det är viktigt att veta vad finlandssvenskarna tycker för att bättre kunna ta deras behov och intressen i beaktande i beslutsfattandet.

Det är tryggt

Dina svar analyseras alltid anonymt och vi ger aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Vi har lång erfarenhet av att forska i opinioner och att svara är tryggt och säkert.

Du kan vinna priser

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som svarar på våra undersökningar.

Gå med i medborgarpanelen