Vad är Barometern?

Den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern är en webbpanel bestående av svenskspråkiga i Finland. I nuläget består Barometern av drygt 8 000 personer, målgruppen för Barometern är svenskspråkiga i åldern 18 år och äldre från hela landet (inklusive Åland). Barometern upprätthålls av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och finansieras av Svenska kulturfonden 2019-2024.

Samhällsopinion och särskilt finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av Institutet för samhällsforskning. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Du kan läsa mera om den forskning som bedrivs vid Institutet för samhällsforskning här: www.samforsk.abo.fi