Vad är Barometern?

Den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern är en webbpanel bestående av svenskspråkiga i Finland. I nuläget består Barometern av drygt 4300 personer, målgruppen för Barometern är svenskspråkiga i åldern 18–85 år från hela landet (inklusive Åland). Barometern upprätthålls av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och finansieras av Svenska kulturfonden 2019-2024.