Vanliga frågor

Vad är en medborgarpanel?

En medborgarpanel eller en webbpanel är ett register eller en databas över personer som har ställt sig villiga att svara på enkäter via webben. Den finlandssvenska medborgarpanelen består av finlandssvenskar, som regelbundet svarar på frågor om samhälle och värderingar.

Hur hanteras mina personliga svar och mina personuppgifter?

Enkätsvaren är kopplade till individuella e-postadresser i enkätsystemet, men innan vi börjar analysera svaren pseudonymiseras de. När vi laddar ned datafilen med svaren och förbereder dem för analys raderas e-postadresserna och ersätts med ID-koder. Det går därefter inte enbart med hjälp av datafilen att koppla en viss person till ett svar. De uppgifter som sparats i databaser är skyddade av lösenord och brandmurar. Du kan läsa hela dataskyddsbeskrivningen här.

Måste jag fylla i hela enkäten genast eller kan jag fortsätta vid ett senare tillfälle?

När du blir utvald att svara på en enkätundersökning skickar vi en länk till enkäten via e-post. När du klickar på länken kommer du till frågeformuläret. Om du sparar länken kan du fortsätta fylla i enkäten vid ett senare skede. Vi vill gärna ha dina svar så det är viktigt att du inte lämnar enkäten obesvarad.

Publiceras resultaten från enkätundersökningarna någonstans?

Våra forskare analyserar svaren och resultaten från undersökningarna publiceras i olika format, t.ex. analyser, rapporter, böcker och artiklar. Du hittar alla publikationer som använt datamaterial från Barometern här.