Vanliga frågor

Vad är en medborgarpanel?

En medborgarpanel eller en webbpanel är ett register eller en databas över personer som har ställt sig villiga att svara på enkäter via webben. För varje enkät görs ett urval från medborgarpanelen, vilket betyder att alla inte svarar på alla enkäter.

Den finlandssvenska medborgarpanelen består av finlandssvenskar, som regelbundet svarar på frågor om samhälle och värderingar.

Hur hanteras mina personliga svar och mina personuppgifter?

Dina svar analyseras alltid i anonymiserad form. Den forskare som analyserar svaren ser varken ditt namn eller din e-postadress. Svaren går alltså inte att knyta till dig. Själva enkätsvaren finns förvarade på en säker server och vi ger aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Måste jag fylla i hela enkäten genast eller kan jag fortsätta vid ett senare tillfälle?

När du bli utvald att svara på en enkätundersökning skickar vi en länk till enkäten via e-post. När du klickar på länken kommer du till frågeformuläret. Om du sparar länken kan du fortsätta fylla i enkäten vid ett senare skede. Vi vill gärna ha dina svar så det är viktigt att du inte lämnar enkäten obesvarad. Det tar i normala fall högst 10 minuter att svara på en enkät.

Publiceras resultaten från enkätundersökningarna någonstans?

Våra forskare analyserar svaren och resultatet publiceras alltid här på webbsidan. Ibland kan resultaten även publiceras i media eller i en rapport.