Rekrytering av deltagare till Barometern

Vi är nyfikna på vad du tycker. Genom att vara med kan du bidra till kunskapen om finlandssvenskarnas åsikter om samhället och om aktuella frågor. Att vara med innebär att…