Rapport: Riksdagsvalet 2023 – Så här väljer finlandssvenskarna

Hur röstade Svenskfinland i riksdagsvalet 2023? Vilka partier vill finlandssvenskarna ha med och inte ha med i regeringen? I denna analys använder vi oss av data som har samlats in genom en enkät som skickades ut till panelen efter riksdagsvalet 2023. Resultatet visar bland annat att SFP fortfarande är störst och att de Gröna och Vänsterförbundet är allt populärare bland unga.

Läs hela rapporten:
Riksdagsvalet 2023 i Svenskfinland

Relaterade artiklar