Rapport: Kulturkonsumtion, språkrelationer och inställning till det svenska i Finland under pandemitider

En tredjedel av de finsktalande finländarna upplever att finlandssvenskarna är högmodiga samtidigt som tre fjärdedelar av finlandssvenskarna bara talar svenska med släkt och vänner. Majoriteten av de finsktalande skulle gärna ha bättre kunskaper i svenska, men samtidigt vill de gärna göra svenskan frivillig i skolan. Det visar resultaten av en ny rapport från medborgarpanelerna Barometern och Medborgaropinion. Du kan läsa hela rapporten här: Kulturkonsumtion, språkrelationer och inställning till det svenska i Finland under pandemitider

Relaterade artiklar