Svenskfinland i pandemitider – Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022

Den finlandssvenska medborgaropinionen i pandemitider

Denna bok riktar sig till medborgare, politiker, journalister och alla som är nyfikna på vad Svenskfinland tycker i olika frågor. Syftet med boken är att belysa olika frågor ur ett mer populärvetenskapligt perspektiv. Boken innehåller 16 korta kapitel som fokuserar på teman som det politiska förtroendet, politiskt beteende, andlighet, språkklimatet och flerspråkighet, politiska åsikter samt finlandssvenskarnas reaktioner på myndigheternas arbete under coronapandemin. I bokens olika kapitel presenteras finlandssvenskarnas åsikter och värderingar gällande olika aspekter av samhälle och politik. Den innehåller även intressanta jämförelser mellan både regioner och olika grupper i Svenskfinland.

Redaktörer för boken är forskare Thomas Karv och doktorand Jenny Backström. Förutom redaktörerna deltar följande forskare: Albert Weckman, Fredrik Malmberg, Jonas Schauman, Kim Backström, Marina Lindell och Rasmus Sirén.

Boken ges ut av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och har möjliggjorts genom stöd av Svenska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Du kan ladda ned boken här: Svenskfinland i pandemitider

Relaterade artiklar