Rapport: Den finlandssvenska mediekonsumenten

Finlandssvenskarnas konsumtion av public service nyheter ökade under coronaviruspandemin, men hur åldersgrupperna helst tar del av nyheter varierar. Det visar undersökningen ”Den finlandssvenska mediekonsumenten” som utförts av Institutet för samhällsforskning…

Finlandssvenskarna och korruption

Denna av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. finansierade undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas uppfattningar och attityder angående korruption. Undersökningen baseras på data från en enkät som genomfördes i februari-mars…

Finlandssvenskarna och coronapandemin

Denna undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas åsikter om restriktionerna och myndigheternas agerande i anslutning till coronapandemin samt hur de påverkats av pandemin och restriktionerna. Undersökningen baseras på data från…