Vad tycker Svenskfinland? Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2019-2020

I denna nya forskningsrapport analyserar olika författare olika aspekter av Svenskfinland. Fokus är på politik och samhälle. Marina Lindell är redaktör för rapporten. Du kan ladda ner den här: Vad tycker svenskfinland

 

 

Relaterade artiklar