Rekrytering av deltagare till Barometern

Vi är nyfikna på vad du tycker. Genom att vara med kan du bidra till kunskapen om finlandssvenskarnas åsikter om samhället och om aktuella frågor. Att vara med innebär att du 2―4 gånger per år får en webbenkät skickad till din e-postadress.

Inga förkunskaper eller andra meriter behövs. Det enda du behöver är en e-post adress.

Kom med i Barometern!

/Marina Lindell, ansvarig forskare

Relaterade artiklar