Hur står det till i Svenskfinland?

Om du vill få en lägesuppdatering om bl.a. nyhetsanvändning, politiskt förtroende och synen på att åldras i Svenskfinland rekommenderar vi att du deltar i programpunkten ”Hur står det till i…

Finlandssvenskarna och coronapandemin

Denna undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas åsikter om restriktionerna och myndigheternas agerande i anslutning till coronapandemin samt hur de påverkats av pandemin och restriktionerna. Undersökningen baseras på data från…

Datainsamlingen är klar

Den första datainsamlingsomgången är nu klar och vi har resultaten till hands, vilket betyder att vi redan nu kan presentera en liten överblick. Först vill vi dock än en gång…

Rekrytering av deltagare till Barometern

Vi är nyfikna på vad du tycker. Genom att vara med kan du bidra till kunskapen om finlandssvenskarnas åsikter om samhället och om aktuella frågor. Att vara med innebär att…