Finlandssvenskarna och coronapandemin

Denna undersökning gjordes för att undersöka finlandssvenskarnas åsikter om restriktionerna och myndigheternas agerande i anslutning till coronapandemin samt hur de påverkats av pandemin och restriktionerna. Undersökningen baseras på data från två enkäter, den första genomfördes i mars-april 2020 och den andra i mars-april 2021 och vi analyserar här hur åsikterna har förändrats under året. I den andra enkäten ingick även en del helt nya frågor, exempelvis gällande möjliga exitstrategier och vaccinationer mot COVID-19.

Resultaten visar bland annat att finlandssvenskarna är inte speciellt oroliga för sin egen hälsa p.g.a. COVID-19, att stödet för samtliga åtgärder som regeringen vidtagit eller kan vidta har sjunkit mellan april 2020 och april 2021 och att finlandssvenskarna vill att samhället öppnas upp regionalt med beaktande av det regionala smittläget.

Resultaten hittar du här: Barometern – Finlandssvenskarna och coronapandemin

Relaterade artiklar