Rapport: Svenskfinlands röstningsavsikter i riksdagsvalet 2023

Hur tänker Svenskfinland inför riksdagsvalet 2023? I denna analys använder vi oss av data som har samlats in genom en enkät som skickades ut till panelen i mars 2023. Vi analyserar skillnader utgående från kön, åldersgrupp och utbildning.

Läs hela rapporten:
Svenskfinlands röstningsavsikter i riksdagsvalet 2023

Relaterade artiklar