Medborgarpanelen Barometern besvarade frågor om medier

Under februari besvarade medborgarpanelen Barometern frågor om medieanvändning, medieinnehåll och förtroende för medier. Vi fick in ca 3400 svar som nu kommer att analyseras och vi ser fram emot att presentera resultaten.

Relaterade artiklar