Rapport: Den finlandssvenska mediekonsumenten

Finlandssvenskarnas konsumtion av public service nyheter ökade under coronaviruspandemin, men hur åldersgrupperna helst tar del av nyheter varierar. Det visar undersökningen ”Den finlandssvenska mediekonsumenten” som utförts av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Undersökningen visar också att användningen av sociala medier är utbredd inom alla åldersgrupper, men att algoritmerna oroar. Du kan läsa hela rapporten här: Den finlandssvenska mediekonsumenten – De unga går sin egen väg

Relaterade artiklar